Allt börjar med ett samtal

Terapi handlar inte om lycka, utan om friheten att kunna välja.

Boka nu

Margaretha Forss

leg. psykoterapeut

Känner du att ditt liv inte riktigt vill fungera eller hålla kursen? Mitt-i-livet-kris eller utmattningsdepression? Vad ska jag bli när jag blir stor? Ska jag alltid leva ensam? Älskar – älskar inte…

Jag möter människor som vill skapa nya mönster och förutsättningar – som vill skaffa sig friheten att kunna välja! Det handlar om att se, förstå och att våga förändra! Hos mig är du konfident – den som anförtror sig – inte patient!


Så fungerar det!

Kontakta mig via telefon eller mail så hittar vi en tid för vårt första möte. Mitt kontor finns i en miljö som präglas av möjligheter och utveckling och där olika företag med olika inriktning finns. Du kommer inte som patient utan som konfident, någon som anförtror sig.

I vårt första möte handlar det om att förstå vad jag kan hjälpa dig med – här och nu – hur formulerar du din utmaning eller ditt problem? Du får berätta kort om dig själv och din situation och jag ger dig en bild av hur vårt gemensamma arbete skulle kunna se ut.

Sedan är det du som fattar beslut kring om du vill gå vidare. Fungerar våra samtal för dig, upplever du att jag är den person som du vill göra din personliga resa tillsammans med? Om svaret är ja sätter vi upp ramar för fortsättningen t ex s hur ofta vi ska ses och hur länge.

Därefter börjar resan!