Allt börjar med ett samtal

Terapi handlar inte om lycka, utan om friheten att kunna välja.

Boka nu

Margaretha Forss

leg. psykoterapeut

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i förändring från 25 år inom näringslivet och i olika ledande befattningar såsom HR-chef, vice vd, och vd. Det finns en röd tråd genom dessa erfarenheter och den handlar om att våga förändra! För oavsett om man är en organisation, en arbetsgrupp eller en enskild person – så börjar det med att man vågar förändra och börjar att göra något annorlunda!


Jag är legitimerad psykoterapeut, med psykodynamisk inriktning, och har gått utbildning i Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) och i Emotionally Focused Couples Therapy.

Jag har forskat på anknytningsteori och på vilket sätt anknytningen spelar roll för upplevelser av arbete och hälsa. I mitt arbete med företag och grupper stödjer jag mig också ofta på mentaliseringsteori som kort handlar om att behålla förmågan att tänka och reflektera vilket ofta leder till bättre beslut och förmåga att hantera t ex konflikter.

Till skillnad från att kalla sig coach eller terapeut så är legitimerad psykoterapeut en skyddad titel vilket innebär att den utfärdas av Socialstyrelsen, som i sin tur säkerställer att rätt utbildning finns som grund för legitimationen. Psykoterapeututbildningen omfattar både teori och praktik och sammantaget är det en trygghet för dig som konfident – du möter en person som arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och som arbetar med beprövade arbetsmetoder!

Vill du se mer kring min arbetslivserfarenhet, följ länken: www.linkedin.com/in/margaretha-forss-21b00b6/