Anknyting i arbetslivet

Hur hanterar du stress och utmaningar? Kunskapen kring anknytning och våra oftast omedvetna strategier för hur vi eventuellt söker stöd och trygghet är ovärderlig då du med ökad insikt kan skapa mer positiva upplevelser av din arbetssituation och hälsa! Lyssna på podden, köp boken, läs och reflektera kring boken tillsammans med andra, privat eller på jobbet

Bok om anknytning i arbetslivet

”Trygghet tillsammans på jobbet”

Jag vill föra in något nytt i floran av det som skrivs och lärs ut kopplat till ledar- och medarbetarskap och hälsa på våra arbetsplatser. Vi mäter personlighet, förmåga/IQ och sorterar och kategoriserar när jag upplever att vi i grunden behöver förstå hur vi fungerar som människor. Och – den vi allra mest behöver fokusera på och förstå är oss själva – det är en förutsättning för att förstå de vi har runt omkring oss.

Bokcirkel

Om du vill läsa och reflektera i en grupp bestående av max åtta personer kan du anmäla dig till en öppen bokcirkel – eller – bilda en grupp själv som du sedan anmäler.  Om du bildar en egen grupp kan ni vara max åtta personer men färre om ni vill.

Bokcirkeln följer bokens tre huvudkapitel där reflektionen kring din egen arbetssituation och arbetsvardag startar upp vår cirkel. Vi går sedan vidare till att förstå mer kring anknytning och kanske ditt eget anknytningsmönster. Det sista tillfället är inriktat på mentalisering och hur du kan träna din förmåga att läsa av och tolka din omgivning och ditt sätt att interagera med andra.

Öppen bokcirkel – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle, pris per deltagare och inkl. moms: 1 995 kr

Egen grupp – för privatpersoner
3 tillfällen á 60 min/tillfälle, pris per grupp och inkl. moms: 15 960 kr