För företag

Grupputveckling – fokus och gemensamma mål

Hur fungerar ledningsgruppen i olika faser av ett arbete? Är ni starka entreprenörer och svaga förvaltare eller behöver ni utveckla gruppens förmåga att skapa relationer och bygga nätverk? Befinner bolaget sig i en tillväxtfas där nya krav ställs – eller står ni inför en kris eller konflikt?

Jag har suttit i ledande befattningar och i ledningsgrupp (både som t ex HR-chef och vd) och använder mig av olika verktyg såsom 360-graders och OPQ men också av utmanande och insikts-skapande övningar där ni lär känna såväl er själva i gruppen såsom gruppen själv.


Mental PT och/eller evaluering av personlighet och förmåga

Jag arbetar med chefsstöd i olika former, från att göra en 360-gradersutvärderingar, kartlägga affärskritiska kompetenser till att ta fram utvecklingsplaner för enskilda medarbetare. Sammanhangen kan vara olika som t ex vid rekrytering, rehabilitering, introduktion i en ny roll eller stöd vid särskilda skeenden (kriser, tillväxt, förvärv eller omställning).
Jag arbetar med vetenskapligt beprövade verktyg och personlighetsbedömning som är godkänd av Det Norske Veritas, vilket är en kvalitetssäkring vad avser bl a validitet – att ni mäter vad ni avser att mäta!

Läs mer om personlighetsformuläret OPQ, motivationsformuläret MQ, bedömningar av förmåga med hjälp av Verify samt 360-gradersutvärderingar här: www.shl.com

Läs mer om kvalitetssäkring av personlighetsformulär och vilka som är godkända här: https://www.dnvgl.se/services/certifierad-rekryterare-iso-10667-och-arbetspsykologiska-tester-56338


Arbetsmiljö – Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Det finns många vinster med att arbeta med arbetsmiljön på ett klokt och engagerande sätt. Kort sagt är arbetsmiljöarbetet en väg till att säkerställa framgång och ett bättre resultat i företaget. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver inte vara torrt och formellt – det kan vara vägen till ständiga förbättringar genom högt engagemang inom organisationen!

Jag erbjuder utbildningar inom arbetsmiljöarbetet som kan inkludera ledningsgrupp och fackliga ombud och skyddsombud vid samma tillfälle och där jag kombinerar teori med praktiskt arbete vilket innebär att ni har arbetat fram en handlingsplan för fortsatt arbete när utbildningsdag- en/-arna är slut.

Slutsatserna från min forskning kring våra relationers betydelse för arbete och hälsa går att knyta samman med föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur skapar ni delaktighet, trygghet och tillit i organisationen så att ni kan minimera konflikter, kränkningar och personalomsättning som i slutet skadar ert varumärke? Den psykiska ohälsan i arbetslivet är det näst största arbetsmiljöproblemet inom EU idag och innebär för medarbetaren ett personligt lidande, för samhället stora kostnader och för företaget eller organisationen – ett stort slöseri med resurser och uteblivna resultat.

Jag kan erbjuda både engagerande föreläsningar vid större sammankomster och utbildning för specifika målgrupper.

I samarbete med addPeople, som är en innovativ, personlig rekryteringsbyrå och branschutmanare, medverkar jag i en podd kring ledarskap som du kan lyssna på till dess att det blir möjligt att träffas igen. Vi planerar också för utbildning och är du intresserad – tveka inte att kontakta addPeople!


Bokningsförfrågan

Du bokar enklast genom att skicka en förfrågan genom formuläret på kontaktsidan.