Parterapi

Älskar – älskar inte? De vanligaste konflikterna i parrelationer handlar om att man inte är känslomässigt närvarande för varandra och det i sig väcker starka känslor, ångest, som får oss att bete oss på ett sätt som leder till försvarsreaktioner. Vi kör fast, något går förlorat och negativa samspelsmönster uppstår. Kanske känner du igen dig och din partner i någon av dessa?

 ”Du gör mig galen – syndabocken” Ni hamnar i ett hackande på varandra och blir fångade i ilska och irritation. Ni uttalar er om varandra och relationen på stelbent och oföränderligt sätt ”du ska alltid – ”du gör aldrig”, argumenterar envist sakfrågor i sökandet efter rätt och fel och till slut är ni båda fångade i en återvändsgränd där det inte finns någon vinnare. En ond spiral uppstår där den enes attack motiverar den andra att slå tillbaka – ännu hårdare…

”Attack och flykt – den onda cirkeln” Det finns ingen känsla av samhörighet och ingen når riktigt fram till den andre vilket väcker starka känslor av förtvivlan. Känslan av att vara frånkopplad eller avvisad leder till att du klagar, kritiserar och ger dig på din partner som då drar sig undan, försvarar sig och sluter sig inom sig. Ju mer högljudd den ena av er är – desto mer tystlåten blir den andre. Antingen är du den som går på eller den som drar dig undan – men båda känner ni säkert en förtvivlan över att inte få kontakt…

”Främlingar med parallella liv – hopplösheten” Ni har båda dragit er tillbaka i något slags försvar och förnekelse. Hopplösheten tar över och ni blir alltmer främlingar för varandra. Er relation innehåller allt mindre beröring, inget sex och tomheten blir alltmer påtaglig. Den onda spiralen uppstår när du stänger av dina känslor och ger allt mindre, så blir din partner alltmer försiktig och avståndstagande och det leder i sin tur att du kryper allt längre in i ditt skal och håller dig för dig själv.

Jag arbetar med emotionellt fokuserad terapi (EFT) och en central utgångspunkt i vårt gemensamma arbete är att få syn på hur ni har fastnat i vanemässiga sätt att hantera emotioner och engagemanget i varandra. Vi kommer in på era anknytningsmönster – hur är ni ömsesidigt tillgängliga och lyhörda för varandra? Trygghet är centralt för alla människor och i alla relationer och en förutsättning för att vi ska kunna vara nyfikna, utforskande och våra ”bästa jag”.  Vi är våra relationer och tryggheten i dessa är också en viktig förutsättning för vår allmänna hälsa. 

Ju större rädslan är inför att bli ensam, övergiven, avvisad eller känna dig otillräcklig – desto starkare reaktion väcks i dig och din partner. Intensiteten i era gräl eller i bristen på kontakt kan på så sätt vara måttet på hur mycket ni längtar efter tröst och stöd i varandra.

Läs mer om parterapi

Vill du läsa mer om emotionellt fokuserad terapi (EFT) kan du göra det i Hold me tight. Svensk översättning kan köpas via www.ordglobforlag.se och heter då Håll om mig. 

Du kan också googla på Emotionally Focused Couple Therapy (det finns andra former av behandlingar som förkortas EFT så genom att söka enligt ovan landar du inom rätt behandlingsform).

Du kan också läsa mer om hur jag arbetar via fliken Psykoterapi på denna hemsida.

Bokningsförfrågan

Du bokar enklast genom att skicka en förfrågan genom formuläret på kontaktsidan.