Psykoterapi

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i förändring från 25 år inom näringslivet och i olika ledande befattningar såsom HR-chef, vice vd, och vd. Det finns en röd tråd genom dessa erfarenheter och den handlar om att våga förändra! För oavsett om man är en organisation, en arbetsgrupp eller en enskild person – så börjar det med att man vågar förändra och börjar att göra något annorlunda!

Vill du se mer kring min arbetslivserfarenhet, följ länken: www.linkedin.com/in/margaretha-forss-21b00b6/

Till skillnad från att kalla sig coach eller terapeut så är legitimerad psykoterapeut en skyddad titel vilket innebär att den utfärdas av Socialstyrelsen, som i sin tur säkerställer att rätt utbildning finns som grund för legitimationen. Psykoterapeututbildningen omfattar både teori och praktik och sammantaget är det en trygghet för dig som konfident – du möter en person som arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och som arbetar med beprövade arbetsmetoder!

Jag är legitimerad psykoterapeut, med psykodynamisk inriktning och jag har också, som en del av psykoterapeutexamen, gått utbildning i Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jag har forskat på anknytningsteori och på vilket sätt anknytningen spelar roll för upplevelser av arbete och hälsa. I mitt arbete med företag och grupper stödjer jag mig också ofta på mentaliseringsteori som kort handlar om att behålla förmågan att tänka och reflektera vilket ofta leder till bättre beslut och förmåga att hantera t ex konflikter.

Är du nyfiken och vill läsa mer!

https://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

https://istdpsweden.se/istdp/

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/relationer/anknytning

http://www.mentalisering.se/#mentalisering