Psykoterapi

Känner du att ditt liv inte riktigt vill fungera eller hålla kursen? Mitt-i-livet-kris eller utmattningsdepression? Vad ska jag bli när jag blir stor? Ska jag alltid leva ensam? Älskar – älskar inte…

Jag möter människor som vill skapa nya mönster och förutsättningar – som vill skaffa sig friheten att kunna välja! Det handlar om att se, förstå och att våga förändra! Hos mig är du konfident – den som anförtror sig – inte patient!

Du får enklast kontakt med mig genom att fylla i kontaktformuläret här på hemsidan. Det går också att nå mig via mail. Då jag oftast sitter upptagen kan det ta längre tid att nå mig via telefon. Mitt kontor finns i en miljö som präglas av möjligheter och utveckling och där olika företag med olika inriktning finns. Du kommer inte som patient utan som konfident, någon som anförtror sig.

I vårt första möte handlar det om att förstå vad jag kan hjälpa dig med – här och nu – hur formulerar du din utmaning eller ditt problem? Du får berätta kort om dig själv och din situation och jag ger dig en bild av hur vårt gemensamma arbete skulle kunna se ut.

Sedan är det du som fattar beslut kring om du vill gå vidare. Fungerar våra samtal för dig, upplever du att jag är den person som du vill göra din personliga resa tillsammans med? Om svaret är ja sätter vi upp ramar för fortsättningen t ex s hur ofta vi ska ses och hur länge.

Därefter börjar resan!

Jag är legitimerad psykoterapeut, med psykodynamisk inriktning och jag har också, som en del av psykoterapeutexamen, gått utbildning i Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) och i Emotionally Focused Couples Therapy. Jag har forskat på anknytningsteori och på vilket sätt anknytningen spelar roll för upplevelser av arbete och hälsa. I mitt arbete med företag och grupper stödjer jag mig också ofta på mentaliseringsteori som kort handlar om att behålla förmågan att tänka och reflektera vilket ofta leder till bättre beslut och förmåga att hantera t ex konflikter.

Är du nyfiken och vill läsa mer!

https://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

https://istdpsweden.se/istdp/

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/relationer/anknytning

http://www.mentalisering.se/#mentalisering

Bokningsförfrågan

Du bokar enklast genom att skicka en förfrågan genom formuläret på kontaktsidan.